HEM

PAYHOUR FAQ - SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR  -

FAQ FÖR PERSONAL

Fråga: Jag kan inte logga in i appen/glömt mitt användarnamn/står att min e-mailadress inte känns igen.
Svar: Ditt användarnamn till appen är ditt mobilnummer, med eller utan första "nollan" dvs antingen 070..... eller 70.... (beror lite på hur du uppgav ditt mobilnummer när du signade upp för Payhour. Testa båda varianterna, skulle det inte fungera så ring oss på 08-44682804 så hjälper vi dig!


Fråga: Hur laddar jag upp en profilbild och vart syns den?

Svar: Profilbilden kan du enkelt ladda upp direkt i din app - se vår App-Guide för mer info.

Profilbilden syns tillsammans med ditt Mini Cv och dina senaste fem arbetsplatser.

En tydlig profilbild ökar dina chanser att få uppdragsförfrågningar av restauranger varför det är bra att ha en tydlig Profilbild. 


Fråga: Hur laddar jag ner appen och kommer igång?

Svar: Klicka på någon av länkarna här. När du laddat ner appen så skapar du din profil och konto direkt i appen, klicka här för att komma till vår guide. När du är klar så kommer vi granska ditt konto och kontakta dig för en kort intervju.


Fråga: Blir jag anställd av Payhour?

Svar: Du kommer anställas av Payhour under tiden ditt uppdrag pågår. Direkt efter uppdraget avslutas din anställning. Det finns inget i våra avtal som hindrar dig från att vara anställd hos någon annan arbetsgivare samtidigt, med Payhour är enkelt och tryggt att arbeta extra!


Fråga: Hur ser anställningsformen ut?

Svar: Payhour tillämpar en så kallad Intermittent anställning, det är en typ av timanställning som även fungerar som en behovsanställning. Det som kännetecknar en intermittent anställning är att arbetstagaren endast arbetar vid behov efter förfrågan av arbetsgivaren. Med en intermittent anställning har den anställde inte någon rätt att jobba ett visst antal timmar i veckan, men en rätt att tacka nej till erbjudande om ett arbetstillfälle som arbetsgivaren skickar ut. Eftersom den anställde har denna rätt att välja om den vill tacka ja eller nej till ett erbjudande om ett arbetstillfälle, uppkommer ett nytt anställningsförhållande vid varje arbetstillfälle. Varje sådan anställning är att se som en allmän visstidsanställning (se LAS 5§ p1), även om det bara skulle röra sig om några timmar under en dag.

Då din anställning är utformad på detta vis, dvs. att du får till dig utskickat en förfrågan om arbete där du får välja om du vill tacka ja eller nej, är din anställning en intermittent sådan. I sådana fall ska också varje arbetstillfälle ses som ett nytt anställningsavtal.

Fråga: Är jag försäkrad och betalar ni sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

Svar: När du har accepterat ett uppdrag via Payhour är du olycksfallsförsäkrad under hela tiden för ditt uppdrag samt till och från uppdraget. Självklart betalar vi in sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. Du kommer se alla uppgifter i din lönespecifikation samt i kontrolluppgifterna som skickas till skatteverket.Fråga: Hur fungerar Payhours löner?

Svar: Vår ambition är att det ska vara så enkelt som möjligt att se vad du tjänar och för uppdragsgivaren vad det faktiskt kostar. Payhour har valt en helt transparent lönemodell som innebär att det timpris som redovisas är det timpris som gäller, utan finstilta villkor. 


Nedan följer en redovisning av Payhours timarvoden.


KATEGORI GO 

Timlön 138 kr

Semesterersättning, direkt på lön 16,56 kr 

Summa 155 kr


KATEGORI PRO

Timlön 165 kr

Semesterersättning, direkt på lön 19,8 kr 

Summa 185 kr


KATEGORI PREMIUM

Timlön 195 kr

Semesterersättning, direkt på lön 23,4 kr 

Summa 218 kr


Semesterersättning:

Betalas ut direkt i samband med lönen, 12 %


Obekväm arbetstid, OB:

Payhour tillämpar inte traditionell OB-ersättning, Anledningen till detta är att vår personal själva väljer när de vill jobba utifrån tider och uppdrag som passar dem varav vi utgår från att vår personal betraktar dem som bekväma. Vårt resonemang bygger på att det ska vara lönsamt att jobba via Payhour, varför vi erbjuder ett för branschen högt timarvode.


Fråga: Till vem riktar sig Payhour?

Svar: Payhour riktar sig till de som söker roliga och lönande extrauppdrag. Jobb som förmedlas via Payhour kan för vissa vara ett tillfälle att komma ut i arbetslivet och hitta en matchning och påbörja en fast anställning. För andra är Payhours erbjudande ett smidigt sätt att dryga ut kassan, och/eller skapa ett nätverk som ny på orten. 

Jobb som förmedlas via Payhour står inte i kontrast till fast anställning, utan är ett komplement när akuta behov uppstår. 

Fråga: Varför drar ni 30% i Skatt?

Svar: 30% Schablonskatt är en rekommendation fastställd av skatteverket. Den faktiska skatten justeras när du deklarerar. 


Fråga: Vad krävs för att få jobba för Payhour?
Svar: Du skall ha fyllt 18 år samt ha rätt att arbeta i Sverige. Samt leva upp till de krav som ställs 

på din yrkesroll. 

För dig som är medborgare inom EU gäller följande:
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/EU-medborgare-och-varaktigt-bosatta/Arbeta-studera-eller-bo-i-Sverige-for-EU-medborgare.html


För dig som har medborgarskap i  ett land utanför EU:
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige.html


Fråga: Varför begär Payhour en kopia av en ID-Handling?

Svar: Anledningen till att vi begär en ID-Handling är för att vi vill verifiera att du är du. 

Vi måste veta vem vi anlitar för ett uppdrag och vem vi ska betala ut ersättningen till. 

Vi delar inte handlingarna med någon. De förvars säkert hos oss. 


Fråga: Vad händer med min kopia på id-handling när jag har skickat in den till Payhour?

Svar: När du har skickat en kopia av din id-handling lagras den säkert medan du vill ta uppdrag i appen. Närhelst du vill avsluta ditt konto raderar vi din id-kopia från vår server. 


Fråga: Kan jag genomföra en registrering utan att bifoga en ID-Handling?

Svar: Ja det kan du göra - men innan vi du kan ta del av uppdrag behöver vi en kopia för att styrka att du är du. 


Fråga: Vilka städer/ orter kan jag ta jobb i?
Svar: Just nu startar vi i Stockholm men kommer inom kort öppna upp i andra städer!

Fråga: Vad händer om jag blir sjuk och inte kan jobba på ett uppdrag jag har accepterat?
Svar: Ring oss direkt så vi kan försöka hitta en ersättare för dig;  08-446 828 04.

Kan jag se hur mycket jag har tjänat på mina uppdrag via Payhour?
Svar: I mitten av varje månad får du en lönespecifikation av Payhour för lönen du skall få den 25:e den månaden. I lönespecifikationen framgår det tydligt, när, var och hur mycket du arbetat samt om du har valt att ta ett snabbuttag efter ett avslutat arbetspass.

Fråga: Jag uppgav aldrig mitt bankkonto för löneutbetalning när jag skapade min profil, Alt, jag uppgav fel kontonummer när jag registrerade mig.
Svar: I appen (under din profil) kan du se vilket bankkontonummer du uppgav vid registreringen. Skulle det inte stämma eller om du inte uppgav det i samband med registreringen så kontaktar du bara oss så fixar vi det på direkten åt dig! Skulle det vara så att du genomför ett uppdrag och inte har uppgett bankkontonummer så kontaktar vi dig omgående för att få rätt uppgifter så vi kan betala ut lönen till dig!

Fråga: Jag skulle behöva uppdatera mitt CV eller annan information, hur gör jag det?
Svar: Kontakta oss via mail på: hello@payhour.se med de uppgifter du vill att vi ska uppdatera så fixar vi det åt dig!

Fråga: Jag har accepterat ett uppdrag som är 8 timmar långt men det framgår inget om rast eller lunch, hur funkar det när jag jobbar för Payhour?
Svar: Beroende på vilka tider du jobbar så kan det vara svårt att på förhand veta vilka tider som gäller för rast och lunch. Tala med restaurangen när du kommer på plats så löser ni det tillsammans!

Fråga: Jag har precis avslutat ett uppdrag på en restaurang och de vill boka mig för hela nästa vecka, hur löser vi det?
Svar: Grattis börjar vi med att säga! Om du och restaurangen har kommit överens om det så ber du restaurangen kontakta oss så administrerar vi det åt er. Vi kommer att kontakta restaurangen och sen skickar vi som vanligt ut bokningar till dig via appen för hela veckan.


FAQ PERSONAL >>

FAQ FÖR RESTAURANG

Fråga: Vad kostar det att använda Payhour?

Svar: Payhours tjänst är kostnadsfri. En kostnad uppstår först när ni genomfört en bokning. Kostnaden för det bokade uppdraget redovisas i restaurangpanelen när ni skapar er bokningsförfrågan. Den redovisade kostnaden är exklusive moms.

Fråga: Tillkommer det någon extra avgift vid akutbokning?

Svar: Nej. Vi tar inget extra för akutbokningar, däremot är det bra att lägga ut en bokning med god tidsmarginal för att försäkra sig om att resursen hinner ta sig till den angivna arbetsplatsen.


Fråga: Jag har lagt ut en bokning men har inte fått något svar. Vad gör jag?

Svar: Det kan hända att en förfrågan inte besvaras direkt av olika anledningar. Den tillfrågade kan exempelvis vara upptaget på annat uppdrag eller liknande och ännu inte hunnit besvara förfrågan. Kontakta oss om du har några funderingar så hjälper vi dig. 


Fråga: Vi har hyrt en kock av er vid ett antal tillfällen och det har fungerat väldigt bra. Hur fungerar det om vi vill hyra just den kocken under ett antal veckor?

Svar: Kul att ni har hittat någon som ni vill hyra för en längre tid! Kontakta oss så skriver vi ett kontrakt för den aktuella perioden.


Fråga: Hur sent kan jag boka av ett uppdrag?

Svar: Sker avbokning senare än 24 timmar innan ett uppdrag ska påbörjas faktureras Beställaren
100 % av det angivna priset för uppdraget. Avbokningar som sker med mer än 24 timmar kvar är kostnadsfria. 


Fråga: Kan jag boka en resurs för endast två arbetstimmar?

Svar: Ja, Ni väljer själv hur många timmar ni vill boka för. Möjligen är ett uppdrag med längre tid

mer intressant och kanske får fler svar. Å andra sidan passar det kanske andra utmärkt med ett kortare pass. Det är det som är en del av tjusningen med Payhour!


Fråga: Förväntas vi bjuda på kost?

Svar: Kost är fråga mellan dig och personen du hyrt in. Är passet längre; från 6 timmar och uppåt 
bör kost erbjudas. 


Fråga: Vilka regler gäller för personalliggaren med inhyrd personal?

Svar: Ni som uppdragsgivaren är ansvarig för att resursen anmäler sig i personalliggaren samt att resursen legitimerar sig och kontrollerar detta mot uppgifterna i uppdragsbekräftelsen.  


Fråga: Vad händer om jag är missnöjd med personen jag bokat?

Svar: Vid missnöje, vänligen kontakta oss så snart som möjligt så vi har tid att rätta till det. 


Fråga: Vad händer om det sker olycka på arbetsplatsen. Har era resurser någon försäkring vid eventuellt olycksfall?

Svar: Samtliga resurser som anlitas via Payhour är försäkrade hos IF under tiden uppdraget varar samt till- och från arbetet. Sker det olycka på arbetsplatsen så önskar vi att ni genast kontaktar oss så att vi kan bistå vår resurs.